Tarieven

Erelonen

Juridisch advies en advocatuur

Het aantal gepresteerde uren worden gerekend aan een tarief dat rekening houdt met de complexiteit, de spoedeisendheid, de waarde van het geschil, en de ervaring van de advocaat.

Het basisbedrag is € 125/uur (sinds 1.1.2014 te verhogen met 21% BTW).

Er wordt vooraf een overeenkomst met betrekking tot het ereloon gemaakt, eventueel ook rekening houdend met het te bereiken resultaat.

 

Bemiddeling

Er geldt een tarief van € 125/uur (geen BTW verschuldigd bij familiale bemiddeling), onderling te delen tussen beide partijen.

Kosten

De kosten van het secretariaat (openen dossier, tijpwerk, copies, ..., afsluiten dossier) en verplaatsingskosten worden aangerekend aan geldende eenheidsprijzen die worden meegedeeld bij opening van het dossier.

Van andere voorgeschoten uitgaven, waaronder gerechtskosten bij de griffie, wordt terugbetaling gevraagd.

Facturatie

Bij opening van het dossier wordt een voorschot gefactureerd.

In de loop van de behandeling van een dossier worden tussentijdse facturen opgesteld teneinde de kosten voor de cliënt(en) te spreiden. 

 

Beroepsaansprakelijkheid

De advocaat en haar medewerkers zijn lid van de balie Leuven. De balie Leuven is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te 1000 Brussel (www.advocaat.be).

De advocaat is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een door de balie afgelosten polis.In bepaalde omstandigheden kan een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Deontologie

Advocaten maken deel uit van een specifieke beroepsgroep met een eigen deontologische code en zijn ze aan verschillende reglementen gebonden.
Deze documenten kan men terugvinden op de website www.advocaat.be of op www.balieleuven.be
In geval van ernstige problemen kan u steeds contact opnemen met de Stafhouder van de balie Leuven, gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Deze informatie wordt aan de cliënten verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010.