EN

FR


Juridisch advies en advocatuur

Burgerlijk recht algemeen

 • Contracten
  • Koop/verkoop
  • Huur/pacht
  • Dienstenovereenkomsten
  • Aannemings- en architecten overeenkomsten
 • Erfdienstbaarheden
 • Mede-eigendom en appartementsrecht
 • Burenconflicten
 • Vorderingen tot schadevergoeding¬†

Familierecht in de meest ruime zin

 • Advies
 • Echtscheidingsprocedures- en overeenkomsten
 • Geschillen tussen (ex-) partners
 • Geschillen tussen kinderen en (groot-)ouders¬† ¬†
 • Adoptie
 • Erfrecht

Strafrecht

 • Verdediging voor de strafrechter
 • Bijstand bij vordering tot schadevergoeding