EN

FR


Bemiddeling in Familiezaken

Wat is bemiddeling?

Partijen komen samen om met de hulp van de bemiddelaar een overeenkomst uit te werken voor de oplossing van hun conflict(-en).

De bemiddelaar geeft begeleiding om de communicatie te bevorderen en heeft oog voor de belangen van elke partij zodat een evenwichtige en geldige overeenkomst tot stand komt.

Elke partij werkt vrijwillig mee aan de bemiddeling en is bereid tot compromis, met respect  voor het  standpunt van de andere. De gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk.

De voordelen

Deze aanpak heeft vele voordelen: een lange en dure procedure voor de rechtbank wordt vermeden,  de partijen zijn actief betrokken bij de oplossing en de kans is groot dat zij in de toekomst verder constructief met elkaar communiceren.


In de praktijk

Tijdens een gezamenlijk eerste gesprek van ongeveer anderhalf uur krijgt de bemiddelaar informatie over de problemen. De partijen krijgen alle gewenste informatie over de manier van werken. Wanneer beslist wordt om met de bemiddeling door te gaan wordt een bemiddelingsovereenkomst (het protocol) ondertekend.

Deze overeenkomst bevat de wederzijdse afspraken tussen partijen en bemiddelaar.


Tijdens de volgende gesprekken zoekt de bemiddelaar mee naar creatieve oplossingen en geeft zij zoveel mogelijk informatie. Zij stelt eventueel tussentijdse verslagen op van de gemaakte afspraken.

Indien nodig en in overleg kan beroep worden gedaan op het advies van derden

(een accountant, een (kinder-)psycholoog, een notaris, een fiscalist): de bemiddelaar kan beroep doen op een netwerk van specialisten.


De bemiddelaar zorgt voor een ( voorlopige of definitieve) schriftelijke overeenkomst die ter bekrachtiging kan voorgelegd worden aan de familierechtbank.