honoraria

ADVIES & BIJSTAND

Het ereloon wordt bij aanvang van een opdracht overeengekomen in functie o.m. van de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid,...
Het ereloon varieert tussen €125 en €150 per uur, excl. 21% BTW.

  

BEMIDDELING

Voor bemiddeling geldt een uurtarief van €130. Dit ereloon is onderling te verdelen tussen de aan de bemiddeling deelnemende partijen. 

 

Op zowel erelonen als de aanrekening van kosten is, wettelijk gezien en enkel bij familiale bemiddeling, geen BTW verschuldigd.

 

KOSTEN

Naast de erelonen worden er ook kantoorkosten en uitgaven aan derden aangerekend. 

De kosten worden aangerekend aan eenheidsprijzen die worden meegedeeld bij opening van het dossier. 

Deze kosten omvatten o.a. de kosten voor opening van het dossier, dactylografie, mailverkeer, kopies en print-outs, verplaatsingskosten,...


BETALINGEN

Bij aanvang van een dossier wordt een betaling van een provisie gevraagd. In de loop van de behandeling van het dossier worden bijkomende voorschotten gevraagd zodat de betalingen gespreid worden. De cliënten kunnen steeds een tussentijds overzicht van geleverde prestaties en gemaakte kosten bekomen.

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

De advocaat en haar medewerkers zijn lid van de Balie van Leuven. De Balie van Leuven is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies, met zetel te Brussel.

De advocaat is voor haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een door de Balie afgesloten polis. In bepaalde omstandigheden kan een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. 

 

DEONTOLOGIE

Advocaten maken deel uit van een specifieke beroepsgroep met een eigen deontologische code en zijn aan verschillende reglementen gebonden. 

Deze documenten kan men terugvinden op de website www.advocaat.be of www.balieleuven.be

In geval van ernstige problemen kan u steeds contact opnemen met de Stafhouder van de Balie Leuven: Gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

 

Deze informatie wordt aan de cliënten verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstenwet van 26 maart 2010.