collaboratieve onderhandelingen

Bij collaboratieve onderhandelingen doen partijen ieder beroep op een eigen collaboratieve advocaat. De partijen voeren met en in aanwezigheid van deze advocaten onderhandelingen met het oog op het bereiken van een minnelijke regeling.

 

Bij het opstarten van deze onderhandelingen wordt een "collaboratief protocol" ondertekend: deze overeenkomst bevat de 'spelregels' waaraan de partijen en advocaten zich dienen te houden. Er worden daarin financiële afspraken opgenomen en de aard van het geschil wordt beschreven.  

 

De collaboratieve onderhandelingen worden op vrijwillige basis gevoerd en zijn strikt vertrouwelijk. Om dit vertrouwelijk karakter te vrijwaren, zullen de collaboratieve advocaten uit het geschil tussen de twee partijen dienen terug te trekken indien er geen overeenkomst wordt bereikt. De partijen kunnen in dat geval hun geschil alsnog aan de rechtbank voorstellen. Indien er wel een overeenkomst wordt bereikt, kan deze ter homologatie aan de rechtbank worden voorgelegd.