advies & Bijstand

Over de volgende onderwerpen en thema's geeft Mr. Vaes advies en bijstand:

burgerlijk recht algemeen

Onder andere

  • koop/verkoop
  • huur/pacht
  • burenconflicten
  • vorderingen tot schadevergoedingen
  • overeenkomsten
  • dienstenovereenkomsten
  • aannemings- en architectenovereenkomsten

 


Familierecht in de meest ruime zin

Advies (over rechten en plichten)

Echtscheidingsprocedures en -overeenkomsten

Geschillen tussen (ex-)partners

Geschillen tussen kinderen en (groot-)ouders

Erfrecht